Apartments for Rent

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (door verwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Your Relocator geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Your Relocator respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Your Relocator. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Your Relocator mag worden gekopieerd.

Content Rights

Although this site is maintained with the greatest possible care, users of this website cannot derive any rights from or claim to the accuracy and completeness of the content. When using hyperlinks (referrals to other websites) Your Relocator accepts no liability whatsoever for the information provided on these sites. We also accept no liability for any damage that may occur as a result.

Privacy

Your Relocator respects your privacy and will ensure that communication and data exchange with our site visitors is as secure as possible.

Copyrights

All texts and images in this website are copyrighted to Your Relocator. This means that nothing may be copied without permission from Your Relocator.